روشهای تصفیه نمک طعام

روشهای موجود جهت تصفیه نمک طعام شامل دو روش عمده زیر می باشد:

  • روش شستشو (Washing Method)

در این روش بلورهای نمک طعام توسط آب نمک اشباع مورد شستشو قرار می گیرند و فقط ناخالصی های موجود در سطح بلورهای نمک شستشو شده و از آن جدا می گردد. ولی ناخالصی های موجود در شبکه کریستالی همچنان در داخل بلور باقی می مانند. لذا

شستشو روشی است که فقط ناخالصی های سطحی را برطرف نموده و درجه خلوص را تا اندازه ای افزایش می دهد.

  • روش ریکریستال یا تبلور مجدد (Recrystalization Method)

در این روش که کاملترین روش جداسازی ناخالصی ها از نمک طعام می باشد، ابتدا بلورهای نمک طعام کاملا در آب حل می شوند. آب نمک تولیدی مورد تصفیه کامل قرار گرفته و تمام ناخالصی ها از آب نمک جدا می گردند.
سپس آب نمک تصفیه شده از فیلترهای مخصوص عبور نموده و وارد دستگاههای تبلور یا کریستالیزور می گردد. در دستگاه کریستالیزور آب نمک تحت خلأ حرارت داده می شود و در اثر تبخیر آب، به حد اشباع و فوق اشباع رسیده و بلورهای نمک مجددا تشکیل می گردند. با توجه به اینکه در این حالت بلورهای نمک در محیطی عاری از ناخالصی ها تشکیل می شوند، شبکه مولکولی نمک طعام بدون ناخالصی تشکیل و درجه خلوص نمک می تواند به بیشتر از ۹۹/۵ درصد افزایش یابد. در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفته جهان از این روش جهت تولید نمک طعام خوراکی استفاده می شود.

خوانده شده 8816 دفعه
مطالب بیشتر در این بخش: « چرا نمک طعام باید تصفیه گردد؟
  • آدرس دفتر: شیراز – ابتدای بلوار چمران – کوچه 12 – پلاک 304 – طبقه دوم
    تلفن: 36281669 -071        فاکس 36282258-071
  • آدرس کارخانه: شیراز – شهرک صنعتی بزرگ شیراز – میدان پژوهش – بلوار پژوهش شمالی -  خیابان 306
    تلفن: 37742047-071