روشهای موجود جهت تصفیه نمک طعام شامل دو روش عمده زیر می باشد:

  • روش شستشو (Washing Method)

در این روش بلورهای نمک طعام توسط آب نمک اشباع مورد شستشو قرار می گیرند و فقط ناخالصی های موجود در سطح بلورهای نمک شستشو شده و از آن جدا می گردد. ولی ناخالصی های موجود در شبکه کریستالی همچنان در داخل بلور باقی می مانند. لذا

نمک طعام با نام علمی کلرور سدیم و با فرمول شیمیایی NaCl یکی از پرمصرف ترین مواد غذایی است که توسط تمام افراد جامعه مصرف می گردد. به همین خاطر در کلیه کشورها به عنوان یک ماده غذایی عمومی قلمداد شده و در هر زمان که لازم باشد یک ترکیب شیمیایی خاص به رژیم غذایی مردم اضافه گردد، از نمک طعام به عنوان حامل آن ترکیب شیمیایی خاص استفاده می گردد. مثلا در بسیاری از کشورها که کمبود ید یا آهن موجب بروز بیماری های در سطح گسترده شده، ید یا آهنبه نمک طعام مصرفی مردم اضافه گردیده است.

نمک طعام یا از منابع طبیعی تأمین می گردد و یا از منابع آب شور استحصال می شود. در حالت دوم آب شور

  • آدرس دفتر: شیراز – ابتدای بلوار چمران – کوچه 12 – پلاک 304 – طبقه دوم
    تلفن: 36281669 -071        فاکس 36282258-071
  • آدرس کارخانه: شیراز – شهرک صنعتی بزرگ شیراز – میدان پژوهش – بلوار پژوهش شمالی -  خیابان 306
    تلفن: 37742047-071